Shri Jagannath’s Prakruti Purusha Rupam

 1,880.01 10,493.01

LORD JAGANNATAH PAKRUTI PURUSA MAHAPRABHU (GREEN) 07 INCH | Justkalinga.com.
Shri Jagannath’s Prakruti Purusha Rupam
× Jai Jagannath , How can I help you?